S ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

S ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Bir erkek bebeğe hamileysen cinsiyetini öğrendiğin andan itibaren isim arayışına girdiğini tahmin ediyoruz. İşini kolaylaştırmak için s ile başlayan erkek isimlerini bir araya topladığımız bir yazı oluşturduk.

S harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını görmek için hemen okumaya başla!

S harfiyle başlayan erkek isimleri

Saadettin:Dinin uğurlu, kutlu kişisi.

Saba: Gündoğusundan esen rüzgar.

Sabah: Günün başlangıcı.

Sabahattin: Dinin güzelliği.

Sabi: Yedinci.

Sabih: Güzel, şirin.

Sabikun: Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır.

A ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Sabir: Sabreden, katlanan.

Sabit: Değişmeyen, kanıtlanmış, anlaşılmış.

Sabri: Sabırla ilgili.

Sacit: Secde eden.

Saderu Genç delikanlı.

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma.

Sadık: Sadakatli, samimi, bağlı, doğru, gerçek.

Sadır: Hayrette kalan, şaşıran.

Sadıray: Hayrette kalan, şaşıran.

Sadi: Mutlulukla, uğurla ilgili.

Sadreddin: Dinin önderi, başı, ileri kişisi.

Sadri: Göğüsle ilgili.

Sadullah: Allah'ın talihli kıldığı kişi.

Sadun: Kutlu, uğurlu.

Safa: Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı.

Safder: Düşman saflarını yaran, yiğit.

Safer: Hicri takvimde ikinci ay, sefer.

Safevi: Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail'in soyu.

İ ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Saffet: Saflık, temizlik.

Safi: Katışıksız, katıksız, halis, temiz.

Safi: Gökyüzü.

Safir: Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı.

Safvet: Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik.

Sağay: Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı.

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse.

Sağhan: İyi kağan sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; kazak hakanlarının ünlülerinden biri.

Sağınç: Emel, istek, amaç, düşünce.

Sağıt: Silah.

Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş.

Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit.

Sağman: Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse.

Sağun: Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor.

Sahavet: El açıklığı, cömertlik.

Sahir: Gece uyumayan, uykusuz.

Sahre: Kaya, kütle.

Sahretullah: Beytü'l-Makdis'de İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır.

Said: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış.

Saik: Sevk eden, götüren, sürücü.

Saim: Oruçlu.

Sair: Seyreden, hareket eden, yürüyen.

Sait: Mübarek, kutlu, sevap kazanmış.

Sakıp: Çok parlak. Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.

H ile Başlayan Erkek İsimleri

Saki: Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan.

Sakin: Uslu, kendi halinde, bir yerde yerleşmiş, oturan.

Sakman: Uyanık, akıllı kimse.

Salabet: Peklik, katılık, sağlamlık.

Salah: Düzelme, iyileşme, iyilik.

Salahaddin: Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılmakladır.

Salar: Baş, kumandan, başbuğ, önder.

Saldam: Ciddilik, ağırbaşlılık.

Salık: Haber, bilgi. Haberci.

Salih: Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan.

Salim: Sağlam, kusursuz, eksiksiz.

Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan.

Saltar: Tek, yalnız.

Saltık: Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.

Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu'da kurulan.

Saltukalp: Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.

Salur: Oğuzlar'ın Üçok boyuna bağlı bir Türk oymağının adı.

Samet: Çok yüksek, çok ulu, hiçbir şeye, kimseye ihtiyacı olmayan, tanrının adlarından biri.

Sami: Dinleyen, duyan, yüksek, yüce.

Samim: Bir şeyin merkezi, içi.

Samin: Sekizinci.

Samir: Meyveli, meyve veren.

Sanaç: Dağarcık.

Sanak: Kısa zaman, az süre.

Sanal: Ün kazan, ünlü ol.

Sanalp: Ünlü yiğit.

Sanbay: Ünlü kimse.

Sanberk: Ünü sağlam.

Sancaktar: Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi.

B ile Başlayan Erkek İsimleri

Sancar: Kısa kama, saplar, batırır.

Saner: Ünlü, tanınmış.

Sanevi: İkinci.

Sani: Yapan, işleyen, meydana getiren.

Sanih: Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.

Sanver: Adın duyulsun, ünlen.

Saraç: Koşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse.

Sarahat: Açıklık, ibarede açıklık.

Saramet: Yiğitlik.

Sarban: Deve sürücüsü. Deveci.

Sarduç: Bülbül.

Sargan: Çorak yerlerde biten bir ot.

Sargın: Candan, içten.

Sargon: Asur kralı.

Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi.

Sarıalp: Sarışın yiğit.

Sarif: Sarf eden, harcayan. Değiştiren.

Sarih: Açık, meydanda. Belli, hüveyda.

Sarim: Keskin, kesici.

Sariye: Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.

Sarp: Çetin, sert

Sarper: Dik başlı yiğit, sarp yiğit.

Sarphan: Sarp kağan.

Sartık: Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür.

Saru: Sarı benizli, tenli insan.

Saruhan: Sarı kağan, sarı han; saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa'yı alarak Saruhanlı Beyliği'ni kurmuştu.

Saruhan: Harizm'den gelip Anadolu'ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu.

Sarvan: Deve süren, deveci.

Satı: Satma işi, satış, pazar; doğumundan önce evliyalara satılarak, adanarak, inanışa göre, yaşaması sağlanan (çocuk), satılmış da denilir.

Satıbey: Satma, satış. Alışveriş.

Satılmış: Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı.

Satuk: Satı, satılmış.

Satvet: Ezici kuvvet, zorluluk.

Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem.

Savaşer: Savaşçı yiğit.

Saver: Sağlam, zinde, güçlü erkek.

Savtekin: Diri ve biricik; diri canlı şehzade; Anadolu'nun alınışında emeği geçen bir Türk komutanı.

Savtuna: Sözünde duran kimse.

Savtunç: Sağlam tunç.

Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan.

Sayar: Saygı gösterir, saygılı.

Saye: Gölge.

Sayedar: Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden.

Sayfi: Yaza ait, yazla ilgili.

Saygı: Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Saygım: Saydığım kimse, benim saygım.

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören.

Sayhan: Saygı gösteren kağan.

Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemsen.

Sayılgan: Kendini saydıran, saygın kimse.

Sayıner: Değerli, saygı duyulan kimse.

Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit.

Saykal: Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli.

Saykut: Sayılan ve kutsal kimse.

Sayman: Hesap işleriyle uğraşan kimse.

Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü.

Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade.

C ile Başlayan Erkek İsimleri

Sebat: Değişmeyen, kımıldamayan.

Sebatı: Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran.

Sebih: Yüzme, yüzüş.

Sebil: Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su.

Sebre: Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur.

Sebük: Hızlı, çabuk; sevgili.

Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit.

Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens.

Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek.

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit.

Sedat: Doğru, haklı.

Sefa: Gönül rahatlığı, rahatlık, eğlence.

Sefer: Yolculuk, savaş hazırlığı, savaşa gitme.

Sefir: El içi. Yabancı diplomat.

Seha: Cömertlik, eli açıklık.

Sehavet: Cömertlik.

Sehhar: Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici.

Sehran: Geceleri uyanık duran.

Selahaddin: Dinine bağlı.

Selam: İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket.

Selamet: Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş.

Selami: Barış ve rahatlıkla ilgili.

Selcan: Taşkın su gibi can.

Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren sultan Selçuk.

Selçuker: Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit.

Selil: Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker.

M ile Başlayan Erkek İsimleri

Selim: Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten.

Selis: Kolay yumuşak.

Selman: Barış içinde, huzurlu.

Selmi : Barışla ilgili, barışçıl.

Selsal: Tatlı, lezzetli, hafif su.

Semai: Semaya, göğe havaya ait.

Seman: Güneş ayının 27. Günü.

Semih: Cömert, eli açık.

Sena: Övgü ile ilgili, şimşek parıltısı.

Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı.

Seralp: Baş yiğit.

Serbülent: Önde gelen, üstün.

Sercan: Sevgili, sevilen.

Serdar: Başkumandan, başbuğ.

Seren: Yelkenlilerde yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay bağlanan gönder.

Sergen: Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun.

Serhan: Kurt, canavar, şarkıcıların başı. Soylu kan, başkan.

Serhat: Sınır, iki devlet arasındaki sınır.

Serkan: Soylu kan, başkan.

Serkut: Mutlu, talihli.

Sermet: Edebiyet, sonsuzluk.

Sertaç: Çok sevilen, sayılan.

Sertap: İnatçı, direnen.

Serter: Katı, acımasız.

Server: Başkan, reis.

Servet: Zenginlik, varlık.

Sevük: Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş.

Seyfettin: Dinin kılıcı, koruyucusu.

Seyfi: Kılıç gibi, askerlikle ilgili.

Seyfullah: Allah’ın kılıcı.

Seyhan: Çukurova'dan geçip Akdeniz'e dökülen akarsu.

Seyit: Lider, önder, Hz. Muhammed'in soyundan olan.

Sezai: Uygun, yaraşan.

Sezal: Sezen, sezgili.

Sezen: Duyan, hisseden.

Sezer: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar.

Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici.

Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit.

Sidal: Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış.

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Sırrı: Sırla, gizlilikle ilgili.

Simavi: Yüzle, çehreyle ilgili.

Sina: Arap yarımadası ile Mısır'ın birleştiği yerdeki üçgen biçimli yarımada. Bu yarımadadaki, Hz. Musa'ya tanrı sözlerinin geldiğine inanılan dağ.

Sinan: Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu.

Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Hz. Muhammed'in hal tercümesi.

Siyami: Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan.

Solay: Ay ışığının azalması, solması.

Somay: Ay gibi kusursuz.

Somel: Doğru, katışıksız, güçlü el.

Somer: Katışıksız güçlü.

Sonalp: Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk.

Sonay: Artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk.

Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit.

Songur: Şahin, ağır, hantal.

Songün: Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek.

Songür: Sonu iyi gelen kimse, sonu gür.

Sonsuz: Sonsuzluk.

Sorgun: Bir tür söğüt ağacı.

Sorkun: Bir tür söğüt.

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit.

Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen.

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu.

Soykan: Soylu kan.

Soysal: Uygar.

Soysan: Tanınmış soy.

O ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade.

Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu.

Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği'ni kuran.

Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar.

Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit.

Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse.

Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse.

Sualp: Güçlü yiğit.

Suat: Mutlulukla ilgili.

Suavi: Her işe koşan, yardım eden.

Suay: Suya düşen ay.

Suphi: Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.

Subutay: Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ünlü komutanlarından birinin adı.

Suca: Uzun düzgün boy.

E ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Sudeka: Doğru, hakiki dostlar.

Suder: Aydınlık su.

Sudi: Yararlı, faydalı, kazançlı.

Sudur: Sadrazamlar.

Suergin: Olgun asker.

Sufi: Tasavvuf erbabı, mutasavvıf.

Suhan: Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran.

Sulhi: Barışçı.

Sunal: Sun ve al.

Sunar: (Saygı ile) verir, gönderir, yollar.

Sunay: Ayı sun, ayı getir.

Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu.

Sungun: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte.

Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan.

Sunguralp: Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit.

Sungurtekin: Şahin gibi ve biricik; Süleyman Şah'ın oğlu.

Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit.

Süha: Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızı.

Süheyl: Güney yarım kürede yer alan parlak yıldız.

Süleyman: Huzur, sükun.

Sümer: Aşağı Mezopotamya'da bir bölge, Sümer ülkesi; M.Ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir Türk kavmi.

Süreyya: Ülker yıldızı.

D ile Başlayan Erkek İsimleri

Bu makaleyi arkadaşlarınla paylaş: