O ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Bebeğinin doğumuna az bir zaman kaldı ve isim arayışın hala sürüyor mu? Oğlun için seveceğini düşündüğümüz o harfi ile başlayan isimler genel olarak "güçlü" anlamlar taşıyor. Bu yazımızda o ile başlayan erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya getirdik, bakalım aradığın isim burada mı gizli?

O ile başlayan erkek isimleri ve anlamları

Her anne ve baba çocuğunun güzel ve anlamlı bir ismi olsun ister. Biz de senin için o ile başlayan erkek isimleri listeledik. Seç, beğen, incele, diyelim o zaman.

 • Oben: Erkek deve.
 • Obuz: Su gözesi, göze kaynak.
 • Odhan: Ateş kağan, ateş han.
 • Odkan: Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan.
 • Ogan: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit, bkz. Oğan, okan.
 • Oganalp: Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit, bkz. Oğan, okan.
 • Oganer: Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit. Bkz. Oğaner, okaner.
 • Ogansoy: Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu.
 • Ogün: O bilinen ve anısı olan gün.
 • Oğan: Güçlü, kuvvetli.
 • Oğul: Erkek evlat, kovandan çıkan arı topluluğu.
 • Oğulbal: Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal.
 • Oğulcan: Can oğul.
 • Oğultekin: Biricik oğul, şehzade.
 • Oğultürk: Türk oğlu.
 • Oğur: Uğur, samimi, içten.
 • Oğuz: Sağlam, gürbüz, güçlü, iyi yürekli, iyi arkadaş, dost hun imparatoru oğuz han'ın adından.
 • Oğuzalp: Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit.
 • Oğuzer: Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit.
 • Oğuzhan: Yiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı.
 • Oğuzman: Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse.
 • Okan: Anlama, öğrenme, oğuz.
 • Okanay: Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay.
 • Okay: Ok gibi doğru, ay gibi parlak.
 • Okayer: Ok gibi doğru, ay gibi yiğit.
 • Okaygün: Ok gibi doğru, ay gibi güzel, güneş gibi yakıcı kimse.
 • Okbay: Ok gibi doğru ve varsıl kimse.
 • Okcan: Hareketli, canı tez.
 • Okdemir: Demirden yapılmış ok.
 • Oker: Hızlı, hareketli.
 • Okgüç: Ok gibi doğru ve güçlü.
 • Okman: Okçu, ok atan kimse.
 • Oksal: Ak at, oku sal, oku bırak.
 • Oktar: Ok atan, okçu.
 • Oktay: Öfkeli, sinirli.
 • Oktunç: Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok.
 • Oktürk: Ok gibi Türk.
 • Okyar: Oku parçala.

Annelerin tavsiyelerine de bak: Oğlum İçin Hangi İsmi Önerirsiniz?

 • Olca: Savaşta ele geçirilen mal, ganimet.
 • Olcaytuğ: Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, İlhanlı hükümdarı.
 • Olgaç: Bilgi ve görgüce olgunlaşmış kimse.
 • Olgun: Bilgi ve görgüce gelişmiş.
 • Olgunay: Dolunay durumundaki ay.
 • Olguner: Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek.
 • Olgunsoy: Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy.
 • Oltan: Şafak ol, tan ol.
 • Oltun: Saygı gösterilen ol, saygın ol.
 • Oltunç: Tunç ol, tunç gibi sağlam ol.
 • Oluş: Olma işi, olma biçimi var oluş.
 • Omay: Seçkin, seçilmiş.
 • Onan: Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen.
 • Onar: İşleri duruma getir, düzelt anlamında buyruk.
 • Onaran: İşler duruma getiren, düzelten.
 • Onat: İyi, güzel, dürüst, nitelikli.
 • Onatkut: İyive uğurlu.
 • Onay: Gerçekleme, doğrulama.
 • Ongan: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu.
 • Onganer: Mutlu yiğit.
 • Ongun: Tam, verimli, bayındır, kutlu, uğurlu, gelişmiş, gürbüz.
 • Ongunalp: Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit.
 • Onguner: Mutlu yiğit, yararlıı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit.
 • Onur: Kişinin kendine saygısı.
 • Onural: Onur sahibi ol.
 • Onuralp: Kendine saygısı olan, yiğit, onurlu yiğit.
 • Onurhan: Onurlu hükümdar.
 • Onursal: Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen.
 • Oran: Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış.
 • Oray: Kale burcu ve ay.
 • Orbay: Kentli ve zengin.
 • Orçun: Sağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl.
 • Orhan: Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci sultanı Orhan Gazi'nin adından kent kağanı.
 • Orhun: Orta Asya'da büyük bir ırmak.
 • Orkan: 'Orhan' adının bir başka biçimi.
 • Orkut: Kutlu, uğurlu şehir.
 • Ortaç: Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht.
 • Ortun: Ortanca kardeş.
 • Ortunç: Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale.
 • Orun: Büyük bir görevlinin çalıştığı yer, makam.
 • Orunbay: Büyük görevi olan kimse, makam sahibi.
 • Oskay: Sevinçli, neşeli.
 • Osman: Bir tür kuş, Osmanlı'nın kurucusu.
 • Otağ: Yüksek direkli, süslü, büyük çadır.
 • Oytun: Kutsal, mübarek, beğenilen yer.
 • Ozan: Sazla şiir söyleyen halk şairi; şair, şiir yazan kimse.
 • Ozanalp: Şair ve yiğit kimse.
 • Ozanay: Şair ve ay gibi kimse.
 • Ozaner: Şair ve yiğit.
 • Ozankan: Ozan soyundan gelen.

Bu da ilgini çekebilir: A'dan Z'ye Erkek İsimleri Önerileri