A ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

İsim seçmek kabusun olmasın! Oğlunu kucaklayacağın zamana gün sayarken ismi konusunda hala kararsızlıklar yaşıyorsan doğru yerdesin. Sana alfabeye göre erkek isimlerini derlediğimiz bir rehber hazırladık ve a ile başlayan erkek isimleriyle açılış yaptık. Hadi bakalım, a harfi ile başlayan erkek ismi önerilerini ve anlamlarını incele, miniğine sesleneceğin o muhteşem ismi seç!

A ile başlayan erkek isimleri

 • Abdulaziz: İzzet, kudret, şeref sahibi Allah'ın kulu.
 • Abdulbaki: Ezelden ebede varolan Allah'ın kulu.
 • Abdulhamit: Hamd olunan Allah'ın kulu.
 • Abdulkerim: Çok cömert olan Allah'ın kulu.
 • Abdullah: Allah'ın kulu.
 • Abuzer: Altın suyu, altın suyu gibi parlak.
 • Adıvar: Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış.
 • Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse, eski türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san.
 • Ağaner: Akanyıldız gibi güzel er, akaner.
 • Akanay: Akıp giden ay.
 • Akaner: Akıp giden yiğit.
 • Akarsu: Dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı.
 • Akartuna: Akıp giden Tuna Irmağı.
 • Akartürk: Su gibi akıcı Türk.
 • Akasoy: Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu.
 • Akatay: Temiz ve herkesçe bilinen kimse.
 • Akbatu: Temiz ve güçlü.
 • Akbatur: Namuslu ve yiğit.
 • Akbayar: Namuslu, temiz ve yüce.
 • Akbilge: Lekesiz ve bilge, temiz bilge.
 • Akbora: Ak yel, ak fırtına.
 • Akbudak : Ak renkli budak.
 • Akbulut : Beyaz bulut, pamuk bulut.
 • Akburç: Ak renkli ak renkli kale burcu.
 • Akburçak: Bir metre boyu olabilen bir burçak türü.
 • Akçakaya: Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya.
 • Akçakıl: Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş.
 • Akçalı : Beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin.
 • Akçasu : Ak su, duru su.
 • Akçayel: Anadolu'nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel.
 • Akçınar: Bir çınar türü.
 • Akdamar: Beyaz damar, akan damar.
 • Akdemir: Döğme demir.
 • Akdeniz : Ülkemizin güneyindeki deniz.
 • Akdoğdu: (beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse.
 • Akdoğmuş: Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş.
 • Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.
 • Akdora: Ak renkte dağ tepesi, ak doruk.
 • Akdoruk: Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi.
 • Akduman: Beyaz duman.
 • Akersan: Yiğit sanlı.
 • Akersoy: Namuslu ve yiğit soylu.
 • Akgiray: Temiz ve yaraşır.
 • Akgündüz: Aydınlık gündüz.
 • Akgüner: Aydınlık sabah vakti.
 • Akgüngör: Aydınlık günler gör.
 • Akıman : Eli açık, yiğit, yiğit kimse.
 • Akınalp: Akın yiğidi.
 • Akıner: Ekın eri, akın yapan er.
 • Akıneri: Akın yapan yiğit, akıncı yiğit.
 • Akıntan: Tan vakti,, tanyeri ağarırkenyapılan akın.
 • Akmaner: Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse.
 • Akmeriç: 'Ak gibi meriç' duru sulu meriç.
 • Akpolat: Ak çelik, manas destanı'nda geçen bir ad.
 • Aksungur: Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan.
 • Aktekin: Ak şehzade.
 • Aktimur: Dövme demir, akdemir.
 • Aktolga: Ak kargı.
 • Aktuna: Duru tuna, berrak tuna.
 • Akünal: Temiz ün sahibi ol.
 • Alanay: Alanları aydınlatan ay.
 • Alaner: Alan eri, meydan yiğidi.
 • Alangu: Altın geyik.
 • Alatan: Güneş'in doğuşundan önceki vakit.
 • Ali: Yüce, ulu.
 • Alp: Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit.
 • Alpagu: Tek başına düşmana saldıran yiğit.
 • Alpartur: Kendine güveni olan yiğit.
 • Alpdemir: Yiğit ve demir gibi.
 • Alpermiş: Yiğit ve ermiş kişi.
 • Alpertunga: Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap'ın türkçe adı. Yiğitlik simgesi.
 • Alpgiray: Kırım hanlarından. 'giray' kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır.
 • Alpkutlu: Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit.
 • Alpsoy: Soyca yiğit olan, soylu.
 • Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.
 • Alptuğrul: Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan.
 • Altanay: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak.
 • Altemur: Kızıl kor durumuna gelmiş demir.
 • Altınay: Altından yapılmış ay.
 • Altıner: Altın gibi değerli kimse.
 • Altınöz: Özü altın gibi olan kimse.
 • Altınsoy: Çok değerli soy, altın gibi soy.
 • Altıntuğ: Çok değerli tuğ.
 • Altuna: Al renkli tuna, kızıl tuna.
 • Altunay: Altından yapılmış ay altın ay.
 • Altunç: Kızıl tunç.
 • Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit.
 • Altuntaş: Üçüncü harzem devleti'ni kuran kişi.
 • Ant: Tanrı'yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme.
 • Arıkal: Temiz kal.
 • Arıker: Temiz kimse, çelimsiz erkek.
 • Arıkut: Temiz ve kutlu.
 • Arısal : Arı gibi çalışkan.
 • Arısoy : Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse.
 • Arıtaş: Temiz taş.
 • Arslaner: Aslaner.
 • Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç.
 • Asutay: Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk.
 • Aşkınay: Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay.
 • Aşkıner: Üstün er, üstün kimse.
 • Ata: Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü.
 • Atabay: Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey.
 • Atabey: Bkz. Atabek.
 • Ataeli: Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer.
 • Ataker: Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit.
 • Atakol: Atılgan ol.
 • Atakul: Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala.
 • Atalay: Ünlü, şöhretli.
 • Atamer: 'Benim atam er kişidir', yiğit atam.
 • Ataner: 'Senin atan er kişidir, yiğittir.
 • Atasay: Atayı say, ataya saygı göster.
 • Atasev: Atayı, ataları, babayı sev.
 • Atasever: Atalarını seven kimse.
 • Atasoy: Ata soyu, atadan.
 • Atılay: Ünlü, şöhretli.
 • Atilla: Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı.
 • Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hunİimparatoru Attila'nın amcasının adı).
 • Ayberk: Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı.
 • Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına.
 • Aydemir: Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta.
 • Aydeniz: Ay ile deniz.
 • Aydınalp: Aydınlık ve yiğit.
 • Aydınay: Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay.
 • Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse.
 • Aydinç: Dinç ay, ay gibi güzrl ve dinç.
 • Aydoğdu : Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan.
 • Aydoğmuş: Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan.
 • Aykutalp: Ay kadar kutlu ve yiğit, Ertuğrul Gazi'nin yanında anadolu'ya geçen bir Türk komutanı.
 • Aymete: Ay ve hun imparatoru mete'den oluşmuş bir ad.
 • Aymutlu: Ay gibi güzrl ve mutlu, mutlu ay.
 • Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.
 • Aytemur: Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam.
 • Aytimur: Horasan'da 1344 yıllarında hüküm süren bir Türk hanı.
 • Aytuna: Ay gibi güzel ve tuna irmağı gibi görkemli.
 • Aytunca: Ay gibi güzel ve tunca irmağı gibi görkemli.
 • Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.
 • Aytürk: Ay gibi güzel ve türk gibi güçlü.

A ile başlayan 4 harfli erkek isimleri

 • Abdi: İtaat eden.
 • Acar: Cesur, becerikli.
 • Adal: Nam kazan, ün al.
 • Adem: Allah'ın yarattığı ilk insan.
 • Adil: Doğruluk gösteren-adaletli davranan.
 • Agah: Bilgili, uyanık.
 • Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça.
 • Akad: Doğruluğuyla tanınmış, dürüst.
 • Akar: 'Akmak' eylemini yapar.
 • Akat: Bkz. Akad.
 • Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, Kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa.
 • Akça: Oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca.
 • Akdiken: Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç.
 • Akdoğan: Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.
 • Akel: Eli temiz, güvenilir.
 • Aker: Namuslu yiğit.
 • Akif: İbadet eden.
 • Akna: Kanaatkar.
 • Aköz: Özü ak, temiz.
 • Aksu: Kayalardan sızan tatlı ve duru su, anadolu'da birçok akarsu ve yer adı.
 • Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev.
 • Amaç: Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek.
 • Anıl: İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın.
 • Aral: Asya'da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar.
 • Aras: Doğu Anadolu'da bir ırmak, Erzurum'a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal.
 • Arca: Çam, çam ağacı, temiz.
 • Arda: Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen.
 • Arel: Temiz, dürüst.
 • Arıç: Dirlik, düzenlik, barış.
 • Arış: Kağnı otu.
 • Arıt: Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır.
 • Arif: Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi.
 • Arsu: Arısu.
 • Asal: Bir şeyde öğe olan, temel.
 • Asım: Günahtan, haramdan çekinen, iffetli.
 • Aşar: Aşıp gider, öte yana geçer.
 • Ataç: Atalardan sürüp gelen.
 • Atak: Atılgan yiğit, yürekli.
 • Atay: Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi.
 • Ateş: Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku.
 • Atıf: Şefkatli sevecen, bağlayan.
 • Atıl: ('atılmak'tan buyruk) 'ileri doğru koş', 'saldır' 'fırla'.
 • Atım: Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık.
 • Avni: Yardım etmiş, yardımla ilgili.
 • Ayas: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz.
 • Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.
 • Azim: Büyük, ulu, kararlı.
 • Aziz: Sevgili, az bulunur.
 • Azmi: Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı.

a harfi ile başlayan erkek ismi

A ile başlayan 5 harfli erkek isimleri

 • Abbas: Aslan, kahraman.
 • Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han'ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı.
 • Ahmed: Çok övülmüş, Methedilmiş, Hz. Muhammed'in isimlerinden biri 'Türk dili kurallarında d harfi t olarak kullanılır.' .
 • Ahmet: Övülmüş, methedilmiş.
 • Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit.
 • Akbay: Namuslu ve varsıl, mısır türk kölemenlerinden bir kişi.
 • Akbeğ: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey.
 • Akbek: Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ.
 • Akbel: Ak, beyaz, ile 'bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen 'bel' sözcüğünden oluşan bir ad.
 • Akçal: Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan.
 • Akçay: Duru çay, ak su.
 • Akçıl: Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl.
 • Akçit: Ak güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz.
 • Akdağ: Anadolu'nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ.
 • Akdal: Beyaz dal.
 • Akdik: Ak renkte ve dik.
 • Akdur: Ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak.
 • Akgüç: Namuslu ve güçlü.
 • Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş.
 • Akköz: Ak renkte göz, ak kor.
 • Aksal: 'Birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı' demek olan 'sal' ile 'ak'tan oluşmuş bir ad.
 • Aksay: Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer.
 • Aksel: Beyaz sel.
 • Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy.
 • Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu.
 • Aktaç: Gelin tacı.
 • Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı.
 • Aktay: Beyaz tay; toktamış han'ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası.
 • Aktuğ: Beyaz tuğ.
 • Akyel: Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz.
 • Alican: Candan, cana yakın.
 • Alihan: Ali ve Han.
 • Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı.
 • Alkor: Kıpkırmızı ateş, kızıl köz.
 • Alişan: Şanı şerefi en yüksek olan.
 • Alpar: Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi.
 • Alpay: Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel.
 • Alper: Cesur, yiğit.
 • Alsaç: Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt.
 • Arınç: Erinç, huzur, barış.
 • Arısu: Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su.
 • Altay: Altın, yüce dağ, orta asya'daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, Asya'da bir Türk budunu.
 • Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu.
 • Andak: Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar.
 • Arbas: Çok güçlü erkek.
 • Ardıç: Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot.
 • Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen.
 • Arıel: Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el.
 • Arıer : Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse.
 • Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu.
 • Arsal: Arı gibi, arısal, kumral.
 • Arsoy: Arısoy.
 • Artaç: Dost, aynı meslekte olan.
 • Artuk: Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü selçuklu emiri.
 • Ataol: Gelecek kuşaklara baba, ata olasın.
 • Atınç: 'Sevinç' 'övünç' gibi sözcükler örnekleşerek 'atmak' eyleminden yapılmış bir sözcük.
 • Atlas: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba.
 • Ayalp: Ay gibi güzel ve yiğit.
 • Ayanç: Saygı.
 • Avşar: Bkz. Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey.
 • Aybar: İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem.
 • Aybay: Ay kadar güzel ve zengin.
 • Aybek: Hindistan'da saltanat süren Raziye Hatun'un ünlü komutanı, daha sonraki adı Kutluğ Han.
 • Aybey: Ay gibi doğan erkek, bey.
 • Aydar: Manas Destanı'nda adı geçen bir kahraman, perçem.
 • Aykaç: Güzel söz söyleyen, ozan.
 • Aykul: Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu.
 • Aykut: Kutlu, uğurlu, mükafat.
 • Ayral: Başkalarından değişik olan, ayrı olan.
 • Aysal: Ay'la ilgili, ay gibi.
 • Aysev : Ay'ı sev.
 • Aysoy : Ay gibi güzel soy.
 • Aytaç : Ay tacı, ay'a taç olan.
 • Aytar : Olanları bildiren, haber veren.
 • Aytek : Ay gibi tek olan.
 • Aytok: Ay gibi güzel ve tok.
 • Ayvaz: Ermen uşak.
 • Azrak: Çok az bulunur, değerli.

a ile başlayan erkek isimleri

A ile başlayıp n ile biten erkek isimleri

 • Abdurrahman: Rahmet  sahibi Allah'ın kulu.
 • Abidin: İmanlı, inançlı, çok ibadet eden.
 • Acahan: Amca, saygıdeğer, büyük.
 • Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.
 • Aclan: Hızlı, aceleci.
 • Affan: Haramdan uzak olan.
 • Afşin: Tuğrul Bey ve Alpaslan döneminde Anadolu'nun ele geçirilmesinde yeri olan ünlü Türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı.silah, zırh.
 • Ağan: Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız.
 • Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın.
 • Akaydın: Temiz ve aydınlık, ak aydınlık.
 • Akcan: Temiz can.
 • Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı.
 • Aksan: Temiz, lekesiz ün.
 • Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün.
 • Akhan : Ak soylu han.
 • Akhun: Güney Hun Devleti.
 • Akın: Güçlüklerden yılmayan.
 • Aksın: Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin.
 • Akşın: Teni ve kılları ak renkli kimse.
 • Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık.
 • Aktün : Aydınlık gece, ışıklı gece.
 • Akün: İyi ad, temiz ad, temiz ün.
 • Alaaddin: Din uğruna çalışan.
 • Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren.
 • Algın: Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş.
 • Alhan: Al renkli prens.
 • Alpağan: Yiğit.
 • Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan.
 • Alpaslan: Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi.
 • Alpaydın: Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın.
 • Alpçetin: Yiğit ve çetin kişi.
 • Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan.
 • Alperen : Yiğit ve ermiş kişi.
 • Alpergin: Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun.
 • Alphan: Yiğit han.
 • Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan.
 • Alpman: Yiğit kimse.
 • Alkan: Kızıl kan.
 • Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.
 • Alkun: El gün, herkes.
 • Alptekin: Biricik yiğit, yiğit prens.
 • Alsan: Ünlen, san, al tanın.
 • Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan.
 • Altunhan: Çin'de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı.
 • Ankan: Temiz soy.
 • Apaydın: Işıklar içinde, çok aydınlık.
 • Argın: Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu.
 • Argun: Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran'da kurulduğu ilhanlı devleti'nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz.
 • Argün : Temiz, aydınlık gün.
 • Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
 • Arıcan: Temiz kimse.
 • Arıhan: Bkz. Arhan.
 • Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan.
 • Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş.
 • Arıman : Dürüst ve temiz kişi.
 • Arısan : Adı, sanı temiz kimse.
 • Arıtan: Temiz bir duruma getiren, temizleyen.
 • Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan.
 • Arkın : Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin.
 • Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül.
 • Arslan: Aslan.
 • Arkun: Bkz. Arkın.
 • Arsan: Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san.
 • Arsen: Kurtuluş.
 • Artan: Fazlalık, üstünlük.
 • Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.
 • Arun: Bkz. Arın.
 • Aşan : Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında geçen bir ad.
 • Aşkın: Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin.
 • Aşkun: Bkz. Aşkın.
 • Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan.
 • Atadan: Atalardan sürüp gelen, ataç.
 • Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han.
 • Atakan: Atalardan gelen kan, korkusuz.
 • Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ.
 • Atasagun: Hekimlerin babası, atası.
 • Ataseven: Atasını, babasını seven.
 • Atasevin: Atalarınla sevin.
 • Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı.
 • Atlıhan : Ünlü han, atı olan han. Söylenceye göre Oğuz Han'ın atası Attila Hunların büyük imparatoru.
 • Ayaydın: Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı.
 • Aycan: Ay gibi kimse, ay ve can.
 • Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin.
 • Aydoğan: Ay gibi doğmuş olan.
 • Aydolun: Ay'ın on dördü, dolunay.
 • Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi'nde bir il.
 • Aydıntan: Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti.
 • Aygün: Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel.
 • Aygören: Ay'ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan.
 • Ayhan: Ay gibi aydınlatan.
 • Ayman: Ay gibi güzel kimse.
 • Aysan: Ay gibi güzel ad.
 • Aysın : Ay gibi güzelsin, sen ay'sın.
 • Aytan : Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık.
 • Aytekin: Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik.
 • Aytolun: Ay'ın on dördü, ay'ın dolunay durumu, dolunay.
 • Aytun: Ay ve gece, aylı gece.

Bunlar da ilgini çekebilir: