H ile Başlayan Erkek İsimleri

Hamilesin ve bir erkek bebek sahibi olacağını öğrendin. İşte şimdi isim bulma telaşına gireceksin. Bebek isimleri çok çeşitli olduğu için bu süreç çoğunlukla kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yüzden sana h ile başlayan erkek isimleri sunarak seçimini kolaylaştırmanda yardımcı olacağız.

Bu yazıda h harfi ile başlayan erkek isimlerini anlamları ile bulacaksın.

H harfiyle başlayan erkek isimleri

Habib: Seven, sevgili dost, sevilen dost.

Hafız: Koruyan, saklayan, Kur'an’ı ezberlemiş kişi.

Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan.

Hakkı: Doğrulukla, adaletle ilgili.

Haldun: Sonsuz, ebedi olan.

Halid: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan.

Halil: Yakın dost.

Halim: Sessiz, sakin, yumuşak huylu, yavaş.

Halis: Katıksız, saf, temiz, hilesiz, yalnız.

Halit: Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan.

İ ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Haluk: İyi huylu, geçimli.

Hamdi: Allah'ı övmek, şükretmek.

Hamdullah: Allah'ın övgüsü.

Hami: Himaye eden, koruyan.

Hamid: Övgüye değer, tanrının adlarından.

Hamil: Sahip, malik, taşıyan, gözeten.

Hamit: Övgüye değer.

Hamza: Aslan, heybetli, azametli.

Haris: Bekçi, gözcü, kollayıcı.

Harun: İnat eden, huysuz.

Hasan: Güzellik, iyilik.

Hasbi: İsteyerek ve karşılık beklemeden yapılan.

B ile Başlayan Erkek İsimleri

Hasib: Hesap görücü, Allah'ın isimlerinden.

Haşim: Gösterişli, muhteşem.

Haşmet: Gösteriş, büyüklük, ululuk.

Hayati: Dirilik, canlılık, önemli, hayatla ilgili.

Haydar: Aslan, cesur, yiğit.

Hayrettin: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı.

Hayri: Hayırla, iyilikle ilgili.

Hayrullah: Allah'ın hayırlı ettiği.

Hazar: Barış, güven.

Hazer: Deniz, büyük su.

Hazim: Akıllı, işbilir.

Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit.

C ile Başlayan Erkek İsimleri

Hepgüler: Her zaman güler.

Hepyener: Her zaman yener, hiç yenilmez.

Heybet: Korku ve saygı uyandıran görünüş.

Hıdır: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan, hızır.

Hıncal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al.

Hızır: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi.

Hızlan: Elini çabuk tut, hızını artır.

Hidayet: Doğru yola girme, müslüman olma.

Hikmet: Bilgelik, tanrının nedeni anlaşılmayan amacı, özlü söz, vecize.

Hilmi: Sakin, yumuşak huylu.

Himmet: Çaba, emek, çalışma, irade, yardım, ermiş kişinin yaptığı etki.

Hiram: Yürüme, gezinme.

Hulagü: Abbasi devletini yıkan İlhanlı hülkümdarı.

M ile Başlayan Erkek İsimleri

Hulki: Yaradılışla ilgili, iyi huylu.

Hulusi: Saf, içi temiz, samimi, içten.

Hurcun: Özgür.

Hurşit: Güneş.

Hüdai: Hidayete ermiş.

Hüdaverdi: Allah'ın verdiği.

Hülagü: İlhanlılar Devleti'ni kuran Türk Moğol hükümdarı.

Hünkar: Uğurlu, genç Osmanlı sultanlarına verilen bir ad.

Hüray: Ay gibi özgür.

Hürcan: Özgür.

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Hürkan: Özgür soydan gelen.

Hüsam: Keskin kılıç.

Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin: Küçük sevgili.

Hüsmen: Hüseyin.

Hüsnü: Parıltı, parlayış, alacakaranlık.

Hüsrev: Padişah, hükümdar. Ilgaz atın dört nala koşması, akın, hücum.

O ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları