E ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Bir erkek bebek annesi olacağını öğrendikten sonra oğluna koyacağın isim için heyecanlı bir arayış içinde olabilirsin. Bu minik tatlı telaşını keyifli bir hale getirmek için e ile başlayan erkek bebek isimlerini ve anlamlarını derledik. Hadi arkana yaslan ve bu keyifli anın tadını çıkar!

E ile başlayan erkek isimleri ve anlamları

Listemizi hazırlarken birtakım ayrımlara gittik. Öncelikle e harfi ile başlayan erkek isimlerinin en popüler olanlarına göz atalım, ardından dini isimlere geçebilirsin.

 • Ecebay: Varlıklı ve ulu kişi.
 • Ecer: Güzel, yeni acar.
 • Ecevit: Afacan, ele avuca sığmaz, çok yaramaz.
 • Edgü: İyi.
 • Edgüalp: İyi ve yiğit, iyi yiğit.
 • Edgüer: İyi kimse, iyi er, iyi yiğit.
 • Edip: Terbiyeli, edepli, edebiyatla uğraşan.
 • Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek.
 • Efekan: Efe soyundan.
 • Efgan: Ağlayıp inleme, feryat.
 • Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan sürdüren, üstün, sözünü, geçiren.
 • Eğilmez: Hiçbirşey karşısında eğilmeyen, boyun eğmeyen.
 • Ejder: Büyük yılan, hiddetli acımasız.
 • Ekemen: Açıkgöz kimse, zeki kimse, bilgili, görgülü, deneyli kimse, eke.
 • Eken: Toprağa tohum atan serpen.
 • Ekener: Toprağa tohum serpen kimse.
 • Ekim: Toprağa ürün ekmek.
 • Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman oluncaya değin aldığı duruma verilen ad.
 • Ekiner: Tarımla uğraşan kimse.
 • Ekmel: Mükemmel olan, en kamil.
 • Ekrem: En kerim, cömert, eli açık, şeref sahibi.
 • Emirhan : Emirlerin başı, hükümdarı.
 • Emrah: Bir halk ozanımız.
 • Emre: Aşık, vurgun.
 • Emrullah: Allah'ın emri.
 • Ender: Çok az, nadir bulunan.
 • Ener: En yiğit, en er kişi.
 • Enes: İnsan, Hz. muhammed'in sahabelerinden biri.
 • Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş.
 • Enginalp: Engin yiğit.
 • Enginer: Engin yiğit, engin er, engin kimse.
 • Enginsoy: Geniş soy.
 • Enginsu: Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz.
 • Engiz: Ağaç filizi.
 • Engür: Hepsinden gür olan.
 • Enis: Dost, arkadaş.
 • Enver: En nurlu, en parlak.
 • Esat: Mutlu, çok hayırlı.
 • Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı.
 • Esendemir: Sağlıklı ve demir gibi.
 • Esenel: Sağlıklı yiğit.
 • Esener: Sağlıklı yiğit.
 • Esentürk: Sağlıklı türk.
 • Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur.
 • Esin: Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey.
 • Esiner: Sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse.
 • Esmen: Esen yel gibi kimse.
 • Eşref: Çok şerefli, muhterem.
 • Ethem: Edhem.
 • Evin: Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak başağı, ürün.
 • Evren: Var olan şeylerin tümü, felek, cihan.
 • Evrensel: Dünya ölçüsünde olan.
 • Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme.

Popüler erkek bebek isimleri için: Televizyon Dünyasının En Popüler Bebek ve Çocuk İsimleri

Kuran’da geçen e ile başlayan erkek isimleri

Doğacak çocuğun hayırlı bir evlat olması arzusunda olan ebeveynler dini erkek isimleri çok tercih ediyor. İnanışa göre çocuğun ismi neyse karakteri de onu yansıtabiliyor. O halde e ile başlayan Kuran’da geçen erkek isimlerine geçelim.

 • Ebrar: İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Hayır sahipleri.
 • Ebed: Sonsuz (Kur'an'da pek çok ayette geçer.).
 • Ecir: Bir iş veya hizmet karşılığı verilen şey, ücret. Sevap, sabır ve tevekkülün karşılığı, mânevî mükâfat.
 • Ekber: Yüce, büyük (Kur'an'da birden fazla ayette geçer.)
 • Ekmel: En uygun, en eksiksiz. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. Dinin tamamlanması.
 • Ekrem: Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Daha, en kerim.
 • Elyesa: Hz. Elyasa peygamberin ismi. Türkçe'de İlyas olarak geçer.
 • Emin: Korkusuz, güvende olan, inanan, güvenen, şüpheye düşmeyecek kadar kesin.
 • Emir: Bir kavmin başı. Peygamber soyundan, kumandan.
 • Emrullah: Allahın emri (Kur'an'da Nahl, Tevbe ve Nisa surelerinde geçer.).
 • Enfal: Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin adı. Ganimet.
 • Ensar: Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad (Kur’an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden biri.).
 • Etka: Allah korkusu olan kişi (Kur'an'da Hucurat suresinde geçer.).
 • Eyüp: Çok ıstırap çeken kimse, sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin ismi.
 • Ezel: Başlangıcı olmayan.

Çiçeği burnunda anne adayları için: İlham Veren Bebek İsimleri ve Anlamları

Er ile başlayan erkek isimleri

Yiğitliği ve kahramanlığı temsil ettiği için -er ile başlayan isimler hiçbir zaman eskimiyor.

 • Eracar: Güçlü er gürbüz kimse.
 • Erakalın: Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse.
 • Erakıncı: Akıncı yiğit, akıncı asker.
 • Eralkan: Al kanlı yiğit.
 • Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.
 • Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit.
 • Eran: Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma.
 • Erandaç: Başkasından anı kalmış yiğit.
 • Eranıl: Yiğit olarak anılasın.
 • Eray: Ay gibi yiğit.
 • Eraydın: Aydın yiğit aydınlık yiğit.
 • Erbaşat: Egemen olan yiğit.
 • Erbatur: Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır.
 • Erbay: Yiğit ve zengin kimse.
 • Erbek: Sağlam, yiğit, sert yiğit.
 • Erben: "ben yiğidim", "ben erim", "yiğit benim".
 • Erbey: Yiğit bey.
 • Erbil: Bir zamanlar hakkari'de egemen olmuş erbil atabeylerinin adı.
 • Erbilek: Yiğit bilekli, bükülmez bilekli.
 • Erbilen: Bilgili, yiğit, bilen er.
 • Erbilir: Bilen kimse, bilgili ve yiğit.
 • Erbuğ: Yiğitler başı, komutan.
 • Erbuğa: Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa.
 • Ercan: Yiğit can, yiğit ve can kimse.
 • Erce: Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde.
 • Ercüment: İtibarlı, haysiyetli, değerli.
 • Erçelik: Çelik gibi yiğit, çelik er.
 • Erçetin: Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er.
 • Erçevik: Canlı, hareketli yiğit.
 • Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit.
 • Erdal: Tek erkek.
 • Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı.
 • Erdemalp: Erdemli yiğit.
 • Erdemer: Erdemli yiğit.
 • Erdemir: Demir gibi yiğit, güçlü yiğit.
 • Erden: El değmemiş, insan eli değmemiş.
 • Erdenalp: El değmemiş yiğit.
 • Erdenay: El değmemiş ay, erken doğan ay.
 • Erdener: El değmemiş yiğit.
 • Erdeniz: El değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz.
 • Erdi: Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin.
 • Erdilek: Erken dilenen şey.
 • Erdim: 'tanrı yolunda ermiş durumuna geldim' 'eriştim' 'olgunlaştım' anlamında.
 • Erdin: Ereğine ulaştın; tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin.
 • Erdinç: Dinç, er.
 • Erdoğ: Erken doğ, yiğit doğ.
 • Erdoğan: Erken doğmuş olan, er olarak, yiğit olarak doğmuş olan doğuştan er.
 • Erdoğdu: Yiğit olarak doğdu, erken doğdu.
 • Erdur: Yiğit kal.
 • Erduran: Duran, yaşayan yiğit.
 • Erduru: Katışıksız er, duru er.
 • Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek istenen sonuç.
 • Ereken: Vaktinden önce eken, erken eken.
 • Erel: Yiğit el.
 • Erem: Olurunu bildirme işi, onaşma, pelin.
 • Eren: Kendini Tanrı'ya adamış kimse, ermiş kimse, babayiğit bahadır, yiğit.
 • Erenalp: Ermiş yiğit.
 • Erenay: Hem tanrı'ya ermiş hem ay gibi güzel kimse.
 • Erencan: Ermiş kimse, ermiş can.
 • Erenel: Ermiş el, yiğit el.
 • Erener: Ermiş yiğit.
 • Erengüç: Ermiş ve güçlü kimse.
 • Erenöz: Özü ermiş kimse.
 • Erensoy: Ermiş soy, yiğit soy.
 • Erensü: Ermiş asker, yiğit subay.
 • Erentürk: Tanrı'ya ermiş türk, eren türk yiğit türk.
 • Erenuluğ: Ermiş ve ulu kimse.
 • Erer: Erşir, yiğit er, yiğit erkek.
 • Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki.
 • Ergener: Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit.
 • Ergi: İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma.
 • Ergican: İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can kendisine kavuşulmuş can.
 • Ergil: Er ile ilgili.
 • Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş.
 • Erginalp: Yetişkin yiğit.
 • Erginay: Yetişmiş, olgunlaşmış, ve ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş ay.
 • Erginbay: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin.
 • Ergincan: Olgunlaşmış kimse.
 • Erginer: Yetişmiş, olgunlaşmış er.
 • Erginsoy: Ergin bir hale gelmiş soy.
 • Ergisoy: İstediğine ulaşmış soydan olan kimse.
 • Ergökmen: Gök yüzlü ve sarışın erkek.
 • Ergun: Oynak, hızlı giden at.
 • Ergüç: Güçlü er, erkek ve güçlü.
 • Ergüder: Yiğitlik eden.
 • Ergüleç: Güler yüzlü kimse, güleç yiğit.
 • Ergülen: Gülen er, mutlu kmse.
 • Ergün: Yumuşak huylu, uysal.
 • Ergüneş: Erken doğan güneş.
 • Ergüvenç: Güvenç olan kimse, güvenilir er.
 • Erhan: Yiğit han, er han.
 • Erışık: Yiğit ışık.
 • Eriker: Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit.
 • Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi.
 • Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik.
 • Erinçer: Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek.
 • Eriş: Ulaş, yetiş.
 • Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu.
 • Erizgi: Akıllı kimsei zeki erkek.
 • Erkal: Yiğit kal.
 • Erkan: Yiğit, soylu.
 • Erke: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik.
 • Erkel: Güçle ilgili, güçsel.
 • Erker: Güçlü erkek, güç sahibi kimse.
 • Erkınay: Çalışkan kimse.
 • Erkış: Erken gelen kış.
 • Erkin: Özgür, serbest.
 • Erkiner: İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit.
 • Erkman: Güçlü, etkili, sözü geçen kimse.
 • Erkoç: Koç gibi, iri yan.
 • Erkoçak: Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er.
 • Erkol: Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol.
 • Erksal: Güç sal, güç gönder.
 • Erksan: Güç sahibi ün, güçlü ad.
 • Erksun: Güç ver güç sun.
 • Erktin: Güçlü ruh.
 • Erkul: Yiğit kul, yiğit kimse.
 • Erkunt: Sağlam er, dayanıklı er.
 • Erkurt: Yiğit kurt.
 • Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit.
 • Erkutay: Yiğit, uğurlu ve ay gibi kimse.
 • Erkutlu: Uğurlu yiğit, kutlu yiğit.
 • Erlaçin: Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek.
 • Erman: Er kişi, yiğit kişi.
 • Ermiş: Veli, aziz.
 • Ermutlu: Mutluluk içinde yaşayan er.
 • Eroğan: Yiğit barış tanrısı, güçlü er.
 • Eroğul: Yiğit oğul.
 • Eroğuz: İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek gürbüz erkek.
 • Erol: Erkek ol.
 • Eröz: Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse.
 • Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı.
 • Ersay: Yiğit olarak saygı göster.
 • Ersayın: Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse.
 • Ersel: Yiğit sel.
 • Ersen: Sen ersin, sen yiğitsin.
 • Ersev: Erkek ol ve sev, erken sev.
 • Erseven: Erken seven kimse, yiğit kimse.
 • Ersevin: Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin.
 • Ersezen: Vaktinden önce sezen kimse.
 • Ersezer: Erken sezer, vaktinden önce sezer.
 • Ersin: 'yiğitsin' 'erkeksin' erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın.
 • Erson: 'son yiğit, son erkek' anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad.
 • Ersoy: Erkek soy, yiğit soy.
 • Ersöz: Yiğit sözü.
 • Ersun: Erken sun, vaktinden önce sun.
 • Ersungur: Yiğit ve doğan gibi yırtıcı.
 • Erşan: Yiğitliğiyle tanınmış.
 • Erşen: Şen, yiğit, şen erkek.
 • Ertan: Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce.
 • Ertaş: Yiğit ve taş gibi sağlam kimse.
 • Ertay: Yiğit tay.
 • Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse.
 • Erte: Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı.
 • Ertek: Yiğit, ve tek er.
 • Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
 • Ertem: Bkz. Erdem.
 • Erten: Sabah güneşin doğduğu an.
 • Ertöz: Yiğit ve cevherli kimse.
 • Ertuğ: Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit.
 • Ertuğrul: Dürüst, doğru yiğit.
 • Ertuna: Yiğit tuna irmağı.
 • Ertunca: Yiğit tunca ırmağı.
 • Ertuncay: Yiğit ve tunçtan yapılmış ay.
 • Ertunga: Erkek kaplan, uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir.
 • Ertün: Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri.
 • Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk.
 • Ertüz: Yiğit ve adaletli.
 • Ertüzün: Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse.
 • Erülgen: Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit.
 • Erün: Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit.
 • Erünal: Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al.
 • Erüstün: Üstün yiğit.
 • Eryalçın: Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse.
 • Eryaman: Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit.
 • Eryavuz: Çok sert yiğit, yavuz erkek.
 • Eryılmaz: Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit.
 • Eryiğit: Yiğit erkek.

Annelerin tavsiyelerine de bak: Oğluma isim arıyorum, ne önerirsiniz?

E ile başlayan 3 harfli erkek isimleri

E harfiyle başlayan erkek isimlerinin en kısa ama bir o kadar güçlü anlamlıları burada!

 • Efe: Büyük kardeş, ağabey. Cesur, yiğit. Kabadayı.
 • Ege: Yaşça büyük, ulu. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. Sahip.
 • Eke: Usta, bilgili, deneyli, yetişkin, açıkgöz, zeki.

Bu da ilgini çekebilir: A'dan Z'ye Erkek İsimleri Önerileri

El ile başlayan erkek isimleri

Sahiplik belirttiği ve etkili bir fonetiğe sahip olduğu için -el ile başlayan erkek isimleri de çok seviliyor. İşte karşında az ama öz o isimler!

 • Elbir: Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan.
 • Elçin: Deste, demet, bir tutam, bir avuç, kışın ocak başında, öten cırcırböceği.
 • Eldem: Sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse.
 • Elgin: Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, gurbetçi, elsever.
 • Elgün: Kamu, herkes.

Bu da ilgini çekebilir: D ile Başlayan Erkek İsimleri