Oğlumun test sonuçlarını yorumlar mısınız?

Benim oğlum şu an 3 yaşında. 2013 Ekim ayında hipospedias oldu. Ameliyattan 1.5 ay sonra da tesadüfen idararda kan görüldü. Böbrekten şüphelenip usg istendi. O tarihten şu ana kadar çekilen usgler: 21.11.2013 usg: Sol böbrek alt polde 3 mm çapında kristaloide ait olabilecek görünüm, 21.12.2013 usg: Sağ böbrek toplayıcı sisteminde AP çapı 9 mm ölçülen Grade I pelvikaliektazi, 28.02.2014 usg: Her iki böbrek doğal lokalizasyondadır,büyüklükleri (sağ:7625 mm, sol 7735 mm) parankim kalınlıkları (sağ:7 mm, sol:9 mm) Korteks, medüller piramitler ve sinüs ekoları tabiidir, dış konturlar muntazam, perirenal ve pararenal sahalar açıktır, bilateral böbreklerde solid yada kistik kitlesel lezyon izlenmedi. 29.05.2014 usg: Her iki böbrek normal boyut ve lokalizasyondadır. Sağ böbrek toplayıcı sisteminde AP çapı 7.1 mm ölçülen Grade I pelvikaliektazi izlenmeştir. Sol böbrekte 3 mm çapında kristaloid ekojenitesi izlendi. Us takibi önerilir. Allah aşkına doktor bey birbirinden farklı 4 usg, biz ne yapalım?

Bu soruya cevap verir misin?
Anneler deneyimlerinden faydalanmak istiyor!
CEVAP YAZ