Anneysen.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Değerli Ziyaretçimiz,

Anneysen.com portalına üye olmadan önce lütfen aşağıdaki sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmedeki tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Siteye, “yeni üyelik” işlemi gerçekleştirirken iş bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz hali, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, PERADOR BİLİŞİM VE YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra Anneysen) ile Perador’un sahibi olduğu siteye üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiştir. Sözleşme, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

SİTE : www.anneysen.com adresinde yayın yapan internet portalı.
ÜYE : www.anneysen.com adresinde yer alan formu doldurarak, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve “Üye Ol” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış olan kişi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de ve Site uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesinden ibarettir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Anneysen tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş sayılmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü husus ve kaideye uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 4.1. Üye, üyeliği süresince, Site’nin hizmetlerinden yararlanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğini; Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site’de bulunan Üye Formunu doldurmak gerekmektedir. Anneysen, yapacağı değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvurusunu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, siteye üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyan/lardan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.3. Anneysen’e üye olurken Üye’nin siteye verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Anneysen’e üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Anneysen verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan Anneysen sorumlu tutulamaz.

4.4. Üye, Anneysen’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin kendisinden talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makam ve mercilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Anneysen’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üyelerin, site aracılığıyla Anneysen tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Anneysen’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. Üyenin Anneysen’e üye olurken seçmiş olduğu rumuz(nick) üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği rumuzun başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir rumuz seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan rumuz sonradan değiştirilemez. Üye, rumuzunu ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda Anneysen hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.7. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Anneysen, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.8. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ve forumlarda yazdıkları ile ilgili olarak Anneysen hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple Anneysen’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.9. Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz, yayınlayamaz ya da iletemez. Böyle bir durumda Anneysen’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Anneysen’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.10. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsızlık verici ya da ahlaka aykırı bilgi yayınlayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda Anneysen’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, Anneysen’in uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır.

4.11. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda Anneysen hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Her üye, Anneysen’de bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Anneysen ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Anneysen doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, istediği zaman Hesap > Ayarlar > Hesap Ayarları bölümünde bulunan “Üyelikten Ayrıl” linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Site üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan Anneysen hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5-ANNEYSEN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Anneysen , sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Anneysen bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Anneysen’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. Anneysen tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Anneysen tarafından yapabilir. Anneysen tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Anneysen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Anneysen, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Site tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Anneysen bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Anneysen’e yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle Anneysen’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Anneysen sorumlu tutulamaz.

Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Anneysen’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi ile; “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1.Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik, organizasyonel ve operasyonel hizmetler veren güvendiğimiz kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurtdışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacı ile sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.

6.2. Aynı amaçla, kişisel verileriniz ana şirketimizle ve yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Perador Bilişim ve Yazılım Hizmetleri şirketleriyle de paylaşılabilecektir. Anneysen.com üye ve/veya teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Anneysen.com ürün, hizmet ve servislerini aktarabilir ve/veya reklamverenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler , çeşitli promosyon ve kampanyalar düzenleyebilir.

6.3.Anneysen.com servislerine üye olduğunuzda ve/veya Anneysen'da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve Anneysen.com hizmetlerini anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden kolayca çıkabilirsiniz.

7-SINIRLI SORUMLULUK

Anneysen, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, Üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.  

8-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Anneysen’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde Perador Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.’ye tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Anneysen’e üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Perador Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına onay vermektedir.

Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Anneysen’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) doğrudan Anneysen’e aittir. Üyeler, Anneysen hizmetlerini ve Anneysen’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Anneysen hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı Anneysen’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Anneysen’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Anneysen’in telif haklarına tabi çalışmaları, Anneysen ticari markaları, Anneysen ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9-MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Anneysen işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Anneysen için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Anneysen ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Anneysen’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11-SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.