mthfr a1298c heterozigot hamilelik

3 düşük yaşadım. 5-5 ve 8. Haftalarda. Hiç birinde kalp atışı duyulmadı. Kan pıhtılaşması testi yaptırdım. Sonuçlarım normal yazıyor sadece mthfr a1298c heterozigot yazılı.Bir doktor normal dedi biri de yinede iğne kullanalım dedi. Bu durumda ne önerirsiniz? Sonuç şu şekildedir:

Paneli Genetik Dosya No: 8568 TEST ADI : TROMBOFİLİ PANELİ SONUÇ : Faktör V Leiden G1691A NORMAL Faktör II G20210A NORMAL Faktör V H1299R NORMAL MTHFR C677T NORMAL MTHFR A1298C HETEROZİGOT MUTANT PAI-1 (4G/5G) NORMAL Yöntem : Hastanın kanından izole edilen DNA'dan, adı geçen mutasyon bölgeleri real-time PCR yöntemi ile çalışılmıştır. Açıklama : Genetik olarak venoz tromboemboli eğiliminin artması Herediter trombofili olarak adlandırılır. Trombofili risk faktörlerinin analizi, venöz tromboz, kardiyovasküler hastalıklar, trombotik serebrovasküler hastalıklar ve gebeliğe bağlı gelişebilen venöz tromboemboli, gebelik kaybı, intrauterin gelişme geriliği, preeklamsi gibi klinik durumlarda tromboz gelişim yatkınlığını belirleyebilir. Not: Tüm sonuçların değerlendirilmesi hastaya ait klinik veriler ve diğer bulguları ile birlikte yapılmalıdır. Test sonucu analiz edilen bölgeler dışında bulunabilecek mutasyonları ve teknik olarak dizileme işlemi ile saptanamayan mutasyonları dışlamamaktadır. Mutasyon saptanmayan hastalarda Tüm Gen Dizi analizi önerilir. Bu yöntem trombofiliye neden olabilecek farklı gen/ genlerdeki değişiklikleri dışlamamaktadır. Bu sonuç klinik tanıyı dışlamamaktadır. ?Society of Human Genetics?, kalıtımsal hastalıklar için uygulanan genetik tanı analizlerin genetik danışma eşliğinde verilmesini önermektedir. Bu test sonucu Genetik Merkezinin izni olmadan kullanılamaz.

Bu soruya cevap verir misin?
Anneler deneyimlerinden faydalanmak istiyor!
CEVAP YAZ