Üçlü test

İyi çalışmalar, 16+4 haftalıkken üçlü test yapıldı.Sonuçlar aşağıdaki gibidir.Bir sorun var mıdır doktor bey?

AFP:49.5 / Mom değer: 1.42 Trisomy 21 :1:2292 HCG:26698 / Mom değer:0.91 Trisomy 18: 1:3068 UE3:0.407 / Mom değer:0.53 ntd : 1:5982

Cevaplar (0)