Öğrenme güçlüğü nedir? Nasıl anlaşılır?

Çocuklarda ''Öğrenme güçlüğü'' konusundaki bilgileri Çocuk ve Genç Psikolojik Danışma ve Psikiyatri Merkezi uzmanlarından Çocuk ve Ergen Psikoloğu M

Çocuklarda ''Öğrenme güçlüğü'' konusundaki bilgileri Çocuk ve Genç Psikolojik Danışma ve Psikiyatri Merkezi uzmanlarından Çocuk ve Ergen Psikoloğu Mürvet Ülkü verdi.

Okuma-yazma gibi ciddi becerilerin geliştirildiği dönem olan ilkokul dönemi ile birlikte, o güne kadar pek de gündemde olmayan bazı sorun alanları karşımıza çıkmaya başlar. Her çocuk mutlaka öğrenir. Ama aynı zamanlarda va aynı şekillerde değil. Herbirimizin öğrenme kapasiteleri farklı olduğu gibi, öğrenme sitilleri de birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklar okulda öğrenilmesi gereken konularda sorun yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle riskli çocukların ilkokula başlamadan , okul öncesi dönemde dikkatle izlenmesi gerekir.


Erken tanı son derece önemli


Öğrenme bozuklukları ilkokula başlayınca genellikle ortaya çıkar. Ancak,okul öncesi dönemde erken belirtiler gösterirler. Bu çocukların (riskli çocuklar) öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi, erken müdahale ve kolay yol almak açısından önem taşır. Erken tanı konulduğu ve yardım alındığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte, gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler. Erken belirtileri farkedebilmek için erken yaşta gelişimsel bazı özellikleri mutlaka iyi gözlemlemek gerekir.

Konuşmada gecikme var ise

• Sözcük bulmada, isimlendirmede güçlük yaşanıyor ise,

• Sözcük dağarcığı yaşına uygun değilse,

• Telaffuz sorunları yaşanıyorsa,

• Temel sözcükleri karıştırıyor ise, (gelmek , yemek,vermek gibi),

• Konuşurken hecelerin yerini değiştiriyorsa,

• Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük yaşanıyorsa ,

• Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük çekiliyorsa,

• Kafiyeli sözcüklerde güçlük yaşanıyorsa,

• Sayı, harf,renk kavramlarını öğrenmede güçlük yaşanıyorsa,

• Geometrik şekilleri çizmede güçlük varsa,

• Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri yaşanıyorsa,

• Yön karıştırıyorsa

• Rutini izlemekte güçlük çekiliyorsa,

• Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta-sürdürmekte güçlük yaşanıyorsa,

• Zaman ve mekan sorunları yaşanıyorsa,

• El tercihi net olarak gerçekleşmemişse,

• Kalemi hatalı tutuyorsa,

• Bisiklet kullanmak, ip atlamak, topu takip etmek gibi koordinasyon gerektiren etkinliklerde zorluk yaşanıyosa ,

• Plan yapmakta güçlük çekiyorsa,

• Düşünmeden harekete geçiyorsa,

• Sakarlık, kazalar sık oluyorsa,

Çocuğumuz öğrenme bozukluğu açısıdan risk grubunda demektir. Bir uzman ile işbirliğine girmek için harekete geçmek gerekir. Bu konuda bir uzman desteği alınmadığında okul ortamında öğrenme sorunlarına, duygusal, sosyal ve davranış sorunlarının eşlik etme olasılığının yükseldiği göz ardı edilmemelidir.

Yorumlar (0)