Çocuğun duygusal gelişimi için baba figürü önemlidir

Baba figürü tüm kültürlerde güven ve otorite anlamına gelir. Bir babanın kız çocuğuna sergilediği tutumlarla erkek çocuğuna olan davranışları arasında ise

Baba figürü tüm kültürlerde güven ve otorite anlamına gelir. Bir babanın kız çocuğuna sergilediği tutumlarla erkek çocuğuna olan davranışları arasında ise ciddi farklar vardır.


DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden Uzman Psikolog Dilek Doğu, kız ve erkek çocuklarla baba ilişkisindeki farklar konusunda bilgiler verdi.


Erkek babası olmak


Babalar ve oğulları arasındaki çatışma, antik ve çağdaş edebiyatın temel konularından ve sorunlarından biri olmuştur. Dünya ve Türk Edebiyatı'nda imgesine korkulan ve alt edilmesi gereken bir otorite ve benzemekten ölesiye korkulan bir örnek olarak başvurulmuş ve sancılı baba-oğul ilişkilerine yer verilmiştir. Namık Kemal'den Mehmet Akif'e, İlhan Berk'ten Ece Ayhan'a ve Cevat Şakir'e kadar edebiyatımızın önemli isimlerinin baba-oğul ilişkisini ele aldıklarını görürüz. İlginçtir ki, çoğu öykü yazarın kendi yaşamı ile de ilintilidir. Gelenekçi - modern, doğu - batı gibi karşıtlıklar etrafında şekillenen bu baba-oğul ilişkisinin temel özelliği; kopuk, gergin ve çelişkili bir karakter çatışması olarak sürmesidir.


Baba-oğul arasındaki çatışmalar ve çekişmeler her kültürde ve her devirde vardır. Babalar, genellikle oğulları ile özdeşim yaparlar ve onları kendileri gibi algılarlar. Bu nedenle çocuklarının kendilerinden çok daha üstün, başarılı, yetenekli ve neredeyse mükemmel olmalarını beklerler. Gerçek oğullarla, idealize ettikleri oğullar örtüşmez. Bu yüzden de oğullarının başarısızlıkları, olumsuz davranışları, hataları, kötü alışkanlıkları, babaları öfkelendirir ve onların baskın ve otoriter tutumlarını, saldırgan yönlerini ortaya çıkarır.


Babalar oğullarına saygı duymalı


Çocuk her şeyden önce bir bireydir ve bu sebeple de yaşı kaç olursa olsun saygıyı hak eder. Evlatların büyümelerine izin vermek, onların bağlı ancak bağımsız bir yetişkin olma sürecinde olduklarını kabul etmek ve onları can kulağı ile dinlemek gerekir. Empati kurmak, arkadaşı olmaya çalışmamak, kaliteli zaman geçirmek, isteklerine sınır koymak, fiziksel ve duygusal cezalar vermekten kaçınmak ve koşulsuz sevgi vermek ilişkinin sağlığı açısından çok önemlidir.


Kız babası olmak


Baba-kız ilişkisi ise baba-oğul ilişkisinden çok farklı gelişir. Özellikle 4 - 5 yaş civarındaki kız çocukları, babalarını anneleriyle paylaşmak istemeyebilir ve kıskanabilirler. Bu süreç annenin bir rakip değil de bir idol olarak görülmesi ile sona erer.


Kız çocuklarının eş seçimlerinde ve kuracakları aile yaşamında baba ile ilişkilerinin etkisi büyüktür. Kız çocukları fiziksel veya davranışsal açıdan babalarına benzeyen erkekler kadar tamamen farklı özellikleri taşıyan erkeklere de yönlenebilir. Kız çocuklarının ilişkileri geldikleri aileden çokça izler taşır.


Baba figürü çok önemlidir


Baba figürü, her yaşta ve kültürde, kız veya erkek, her çocuk için güven, destek, güç, saygı, düzen-disiplin ve sınır dinamikleri taşıyan çok önemli varlıktır.
Yorumlar (0)