"Yaratıcı Drama Eğitimi" tiyatrocu yetiştirme eğitimi değil kişisel gelişim eğitimidir!

Yaratıcı Drama Eğitimi Tiyatrocu Yetiştirme Eğitimi Değil, Kişisel Gelişim Eğitimidir! Gülsen Çaltıl

Ekoldrama Sanat Evi'nin kuruc...

Yaratıcı Drama Eğitimi Tiyatrocu Yetiştirme Eğitimi Değil, Kişisel Gelişim Eğitimidir!
Gülsen Çaltıl


Ekoldrama Sanat Evi'nin kurucusu Gülsen Çaltıl ile anneysen.com'a özel röportaj yaptık. Kendisine yaratıcı drama eğitimi hakkında tüm annelerin en çok merak ettiği soruları sorduk.

Ekoldrama Sanat Evi'nin hikayesi ve hedefleri nelerdir?

Ekoldrama Sanat Evi, 1999 yılında kurulmuş olup, Türkiye'de alanında otorite olan ve ortak ideallerine kendilerini adamış uzman eğitmenleri, öğrencileri ve çağdaş eğitim sistemiyle bir <Ekol> olmak yolunda ödün vermeden çalışan bir eğitim kurumudur.

Bünyemizdeki Ekoldrama Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde araştırmalar yapıyor, drama eğitim ve sanat alanındaki kuram ve uygulamaları atölye çalışmalarıyla bütünleştiriyor, bilgi ve yorumlarımızı öğrencilerimizle paylaşıyoruz.

Günümüzde uygulanan ve öğrenci merkezli en etkili eğitim disiplinlerinin başında gelen <Yaratıcı Drama Tekniği>ni kullanarak, 7'den 70'e birçok insana <Özgür bir ortamda bireysel gelişimlerini serbestçe gerçekleştirebilme> olanağı tanıyor, tüm öğrencilerimize bu donanımı kazandırmak adına, onları içlerinde var olan cevherin farkına varmaları için yönlendiriyor ve destekliyoruz.

Kurulduğumuz yıldan bu yana yetiştirdiğimiz öğrenciler, geliştirdiğimiz müfredat, metot ve projeler ile bir olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ekoldrama olarak on yedi yıldan bu yana, etkin bir kişisel gelişim eğitimi olan yaratıcı drama eğitimi ile çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını ve etkin iletişim becerilerini geliştirmeyi, doğru sosyalleşmelerini sağlamayı önemsiyor, yetenek, yeti ve becerilerinin farkında olan, yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hepsini Türkiye'de ya da yurtdışında başarılı projelere imza atan sanatçılar olarak görmek en büyük idealimiz.

Çocuklarda drama eğitiminin kazanımları nelerdir?

Yaratıcı drama eğitimi kişisel gelişim eğitimidir, istisnasız her çocuğun ve gencin almasında büyük yarar vardır. Bu tür donanımları bir çocuk ne kadar erken yaşta kazanırsa yaşamda o denli başarılı olur. Bu anlamda yaratıcı dramayı bir hobi eğitimi olarak algılamamak gerekir. Bunun yanı sıra tiyatroya yeteneği olan bir çocuk bu eğitim sürecinde yapılan duyu çalışmaları, grup çalışmaları, doğaçlamalar vb. çalışmalar sayesinde çağdaş tiyatronun temel çalışmalarına da giriş yapmış olur. >Oyun> çocukları hayata hazırlıyor. Grup olarak bir şeyler yapmayı, bir gruba ait olmayı, yarışmayı, rekabeti, kazanmayı, yenilmeyi, oyun dışı bırakılmayı öğretiyor. Bütün bunlar çocukların ileride gerçek yaşamlarında da karşılaşacakları durumlar. Bir anlamda yaşam simülasyonu. Oyunla büyüyen çocuklar hayatın onlara getireceği şeylere daha hazırlıklı olurlar.

Yaratıcı Drama'da oyun, yaratma sürecinin vazgeçilmez unsurudur. Çocuğun motivasyonunu sağlar. Çalışmaya katılımını güçlendirir. Özgüvenini ve toplum önünde konuşma yetisini geliştirir. Tüm eğitim sürecinde, tiyatro başta olmak üzere, müzik, resim, dans ve yazım gibi sanat alanlarından yararlanılır. Bu sayede çocuğun estetik algısı ve ifadesi gelişir. Çocuğun üzerinde baskı kurmadan, gönüllü katılımını sağlayarak yaratıcılığının artırılması en önemli hedeftir.

Günümüzde dramanın eğitimdeki yeri nasıl, gelecekte nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz yüzyılda Y ve Z kuşağı ile çalışan öğretmenlerin, farklı öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin geniş bir repertuara ve öğrenme öğretme sürecini planlarken uygun olanları seçme ve sıralama becerisine sahip olmaları ile etkili bir öğretim mümkündür. Çünkü günümüzde okul çocuklar için dikkat çekici bir yer olmaktan uzaklaşmaya başladı. Okul dışı etkinlikler o kadar çok ve eğlenceli ki, çocuklar için okul öğrenmenin merkezi olmaktan uzaklaştı ve çocukların gelmek zorunda oldukları bir yer halini aldı. Öğretmenlerin işi ise, tüm bunlarla birlikte çok daha zorlaştı.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile sınıf içi ve dışında öğretmenler, geçmişe kıyasla daha iyi iletişim kurmak, daha çok kendini ifade etmek zorunda kalıyorlar.Bu nedenledir ki; öğrenme-öğretme süreci, öğrenenin gereksinimlerini ve gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklar- hem öğrenen, hem öğreten açısından-, içeriğin (konu alanının) özellikleri hedef ve kazanımları da göz önünde bulundurarak seçilmek zorundadır. Eğitimde dünyanın en başarılı ve ileri ülkeleri bunu başarmış ülkelerdir.

Bu tekniğin eğitimde önemi üzerine durmak ve çalışmalarımızı daha akademik bir boyuta taşımak adına Bu yıl Ekoldrama Sanat Evi olarak 29-30 Nisan.2016 tarihlerinde, Kadir Has Üniveristesi Cibali Kampüsünde "Birinci Uluslararası Drama ve Sanat Eğitimi Sempozyumu"nu düzenliyoruz.

Bu yılın ana teması, Türkiye'de ve Dünya'da Drama ve Sanat Eğitimi. Esas olarak üzerinde durulacak olan konular, drama ve sanat eğitiminde yeni akımlar, yaklaşımlar ve güncel tartışmaların neler olduğu. Bu sempozyumun sonucunda yayınlanacak bildirge ile dünyada ve ülkemizde drama ve sanat eğitiminin durumu, problemleri ve olası çözüm önerilerini gözler önüne serecek.

Yetişkinler için eğitim dallarınız var mı?

Yapımcı, yönetmen ve ajansların Ekoldrama Sanat Evi'nden, talepleri doğrultusunda oluşturulan "Reklam, Dizi ve Sinema Oyunculuğu Eğitimi', özellikle son yıllarda televizyon dizilerinin sayısındaki olağanüstü artış sonucunda, televizyon ve sinema sektörünün "Eğitimli oyuncu" ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış olup birbirinden değerli ve profesyonel sanatçılar tarafından verilmektedir.

Eğitime başlanılan ilk yıldan itibaren yetiştirdiğimiz oyuncular birçok dizi, sinema ve reklam projesinde başarıyla yer almışlardır. Hande Subaşı, Melisa Sözen, Kaan Urgancıoğlu, Tolgahan Sayışman, Hazal Kaya, Nihat Altınkaya, Ayberk Koçer, İlker Kızmazefe Çınar, Çağatay Ulusoy bunlardan sadece birkaçı.

18 yaş üstü yetişkinlere aynı zamanda Yaratıcı Drama Eğitimi, Diksiyon-dublaj Eğitimi ve İşaret Dili Eğitimi veriyoruz. MEB Onaylı < Yaratıcı Drama Eğitmenliği Liderlik Sertifikası> verdiğimiz uzun soluklu öğretmen yetiştirme programımız var. Bunların yanısıra, interaktif öğrenme metoduyla uyguladığımız şirketlere yönelik kurumsal eğitimlerimizin tamamını özgün ve kuruma özel tasarlıyoruz. Kurumsal eğitimlerin yanı sıra firmaların uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yapılandırıyor ve hayata geçiriyoruz.

Gülsen Hanım çok teşekkürler. Eminiz ki annelerimiz yaratıcı drama eğitimi ve Ekoldrama Sanat Evi hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar bu cevaplarınızla. Biz de anneysen.com olarak çocuklarının eğitiminde yaratıcı dramaya yer vermek isteyen annelere Ekoldrama Sanat Evi'ni öneriyoruz.

Yorumlar (2)