Çocuğunuzun yakınındaki tehlikenin farkında mısınız?

İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklar sanal bir dünyanın neredeyse içine doğuyorlar. İnternet ve akıllı telefonlar sayesinde sanal bir dünya içinde başkalarıyla iletişimde olabiliyorlar.

Özel Mavi Yunus Aile Danışma Merkezi'nden Psikolog Aysun Kendirli, çocuğunuzun çok yakınındaki tehlike, siber zorbalık, hakkında ailelere bilgiler verdi.

Siber zorbalık
İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklar sanal bir dünyanın neredeyse içine doğuyorlar. İnternet ve akıllı telefonlar sayesinde sanal bir dünya içinde başkalarıyla iletişimde olabiliyorlar. Modern çağda yaşayan anne-babalar olarak belki de en büyük açmazlarımızdan biri teknolojinin hayatımızı daha kaliteli hale getireceğini varsaymamız olabilir. Yaşamı kolay hele getiren teknolojiyi kullanma biçimimiz, giderek üzerinde daha hassasiyetle durmamız gereken bir durum haline gelmektedir.
Sanal dünya bir sürü caddeden, bulvardan, ara yollardan ve üst geçitlerden oluşmuş mega bir kente benzetilebilir. Nasıl ev dışı ortamlarda çocuğumuz için bazı riskler varsa, internetin içindeki yollarda da onlara yönelik tehlikeler bulunmaktadır. Okul ortamında yaşanan akran zorbalığının internette ve diğer sanal platformlarda yaşanan haline denmektedir. Bu demektir ki, çocuğun veya gencin interneti taşıdığı her ortamda (cep telefonu, laptop, tablet vb.) siber zorbalıkla karşılaşma riski bulunmaktadır.

Siber zorbalık nedir?
Siber zorbalık;

 • İnterneti, cep telefonlarını ve diğer elektronik eşyaları kullanarak
 • Karşıdaki kişiyi utandıracak veya incitecek şekilde
 • Mesaj ya da resim yollamaktır.

Siber zorbalıktan bahsettiğimizde, çevrimiçi kavga, siber taciz, siber tehdit, iftira, dışlama, alay etme, başkasının kimliğine bürünme, başkasının bilgilerini siber ortamda izinsiz kullanma eylemlerini akla getirmemiz gerekir (Belsey, 2007).

Siber zorbalık hangi yönleri ile diğer zorbalık türlerinden farklıdır?

 • Siber zorbalığı diğer zorbalık türlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri yapan kişinin kimliğinin gizli kalabilmesidir. Sonucunda, kimliğini belirlemekte zorlandığınız birini şikayet etmek ya da takip etmek de zorlaşmaktadır. (Kowalski&Limber,2007).
 • Bir diğer önemli nokta, yapılan zorbalıktan birçok kişinin haberdar olabilmesi ve durumun izleyicisi haline gelebilmeleridir.


Siber zorbalığa katılmanın nedenleri nelerdir?
Siber zorbalığa katılmanın nedenleri arasında,

 • Bu davranışın zararsız ve/veya komik olduğunu,
 • Arkadaşları tarafından kabul gördüğünü düşünmek ya da
 • Yapılan davranışların ciddi sonuçları olduğunun farkında olmamak sayılabilir.


Ailelerin siber zorbalıktan haberdar olmaları önemlidir!
Çocuklar ve gençler anne-babalarının kendilerine yardımcı olamayacaklarını düşündükleri için yaşadıkları siber zorbalık durumunu anlatmamayı tercih edebilirler. Bilgisayar, akıllı telefon kullanımlarının kısıtlanacağından endişe duyabilir ya da yaşadıklarından utandıkları için de paylaşmayabilirler.
Buradan yola çıkarsak, ailelerin siber zorbalık olayından haberdar olmaları, çocuklarının siber zorba ya da hedef olduğunu nasıl anlayabilecekleri konusunda ve böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir.
Çocuklarımıza, karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarla nasıl başa çıkabilecekleri konularında bilgi verilip, bu konuda eğitilmeleri çok önemlidir. Yanısıra, ebeveynler de internet kullanımı konusunda en az çocukları kadar bilgi sahibi olmalıdırlar. Çocuğu bilinçlendirme ve çocuğun otokontrolünü sağlaması uzun vadede yararlı olacaktır.
Eğer çocuğunuz siber zorbalığa uğramış ve sizinle bunu paylaşmışsa:

 • Zorbalığın tüm kanıtlarını bulup saklayın.
 • Zorbalık durumunu fark ettiğinizde vakit geçirmeden problemi okul yetkililerine bildirin.

Çocuklarınıza siber zorbalıktan korunma veya bu zorbalığa bilmeden de olsa katılımda bulunmamaları için verebileceğiniz öneriler ise şöyle sıralanabilir:

 • Çocuğunuza zorbalık içeren mesajların nasıl olduğuyla ilgili bir sohbet yapabilirsiniz. Ona bu tip mesajları okuyup, beğenmenin veya
 • başkalarıyla paylaşmanın sonuçlarından bahsedebilirsiniz.
 • Eğer çocuğunuz böyle bir durumla karşılaşırsa, size gelip bunu anlatmasının durumun çözümlenmeye başlanması için en önemli adımlardan olduğunu ve onun yanında olacağınızı aktarabilirsiniz.
 • Çocuğunuza internette yazdıkları, söyledikleri ve paylaştıkları hiçbir şeyin aslında kaybolmadığını hatırlatabilirsiniz.
 • Yazmadan, tıklamadan önce düşünmelerinin önemini vurgulayabilirsiniz. Yazılan ve paylaşılanların karşı tarafı incitebileceği ve kırıcı olabileceğini anlamasını sağlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda, empati becerisinin yüksek olmasının bireyleri siber zorbalığa yönelmekten ve/veya maruz kalmaktan koruduğu görülmektedir (Peker ve ark.,2012).
 • Gerçek hayatta nasıl saygı ve nezaket kuralları içinde davranıyorsak, sanal ortamda da bu tip davranışların uygun olduğunun altını çizebilirsiniz.
 • En sonunda da siber zorbalığın bir suç olduğunu ve şikayet olması durumunda yaptırımla karşılaşabileceğini anlatabilirsiniz.


Kaynaklar:
Belsey, B. (2007). Cyberbullying: A real and growing threat. ATA Magazine, 88(1), 14-21.
Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health, 41, 22-30
Peker, A., Eroğlu, Y. ve Ada, Ş. (2012). Ergenlerde siber zorbalığın ve mağduriyetin yordayıcılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 185-206.

Yorumlar (0)